Image Image Image Image Image

Het begin

Een mooi aquarium is een levend schilderij!

Opgericht op 11 januari 1961. Er bestond in die tijd nog een andere aquariumvereniging genaamd “Waterlelie’53” die was aangesloten bij de U.V.A ( Unie Van Aquariumhouders).
Echter een aantal leden van “Waterlelie ’53” wilde aansluiting bij de N.B.A.T (Nederlandse Bond Aqua Terra) en zo kon het gebeuren dat Aquarium en Terrariumvereniging “Groot-Hoogvliet” werd opgericht.
Het verenigingsleven bloeide in die jaren getuige het aantal leden van “Groot-Hoogvliet” dat midden jaren ’60 uitkwam op 165.
Er waren veel werkers in de petrochemische industrie nodig en die kwamen uit het hoge noorden.
Boeren en landarbeiders die gewend waren kippen, konijnen en ander klein spul te houden.
De vereniging die nu geen toevoeging TERRARIUM meer draagt maar daarvoor in de plaats wel het vijvergebeuren een plaats heeft gegeven met de toevoeging -en vijververeniging…telt momenteel ruim 140 leden en kent liefhebbers in de categorieën zoetwater, zoutwater en zoals al gememoreerd de vijver.

het begin